«Gå inn i din tid» – konferanse om seksuelle overgrep mot barn

Fredag 19.oktober arrangerer Høgskolen i Nesna konferansen Gå inn i din tid der tema er seksuelle overgrep mot barn. Konferansen er kommet i stand gjennom et samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden og Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen.

Tid og sted: Sandnessjøen, Petro næringshage, 19. oktober 2012

Program

Unikt pensum forebygger Internett-overgrep

Denne overskriften kan stå som en passende kommentar om, og innledning til, bakgrunnshistorien til HiNe sin konferanse den 19. oktober 2012. Den er hentet fra en webartikkel på Redd Barna sin nettside den 28.09.2005, der de omtaler prosjekt Gå inn i din tid.

Selv om nok mye har endret seg i forhold til spredning av overgrepsmateriale og barn og unges bevissthet rundt hvordan beskytte seg på internett, viser nyhetssaken fra NRK web om tjenesten Moviestarplanet.no at barn fortsatt utsettes for seksualiserte situasjoner av (antakelig) voksne. Gå inn i din tid sitt fokus på skole og foreldre og lærerbevissthet er følgelig stadig like aktuell.

Jeg kan selv ikke være tilstede på konferansen den 19.10, men har fått lov til å gi mitt bidrag via et videoforedrag som kan sees under. I høyre kolonne ligger lenker til program for samtlige Gå inn i din tid- konferanser og til studentoppgavene som ble utført som en del av Gå inn i din tid. Studentenes besvarelser holder en høy standard og er vel verdt å lese.

Steinkjer, 16.10.2012

Per A. Godejord

10 år siden HiNe tok grep mot overgrep

Vi står ved inngangen til våren 2012, og i akademia er det nå hektisk aktivitet frem mot eksamen.
Når vi etter sommerferien starter opp igjen vil det for Høgskolen i Nesna sin del være et lite faglig jubileum. Da er det 10 år siden de, ved sin seksjon for informatikk, var de første innen høgere informatikkutdanning i Norge (og i følge Redd Barna i verden) som satte seksuelle overgrep mot barn og unge på pensum. Fagområdet var Samfunnsinformatikk og samarbeidspartner var Redd Barna. Prosjektet fikk navnet «Gå inn i din tid», etter en strofe i Nordahl Grieg sitt dikt Til ungdommen, og Kripos ble ganske snart en aktiv og verdifull støttespiller, med dyktige fagfolk som foredragsholdere og inspiratorer på de årlige seminarene.

Denne bloggen er dedikert til dette prosjektet og inneholder alle studentoppgaver som ble gjennomført i de årene prosjektet varte. Siden starten i 2002 har mye forandret seg i forhold til tilgjengeligheten til overgrepsmateriale. Både det såkalte overgrepsfilteret til Kripos og Telenor, og politiet i Norge og resten av verden sin strålende innsats, har om ikke renset nette for kriminell seksualisering av barn og unge, i alle fall gjort det lite offentlig tilgjengelig.

Når prosjekt «Gå inn i din tid» startet rapporterte Kvasir om at det ved arbeidsstart om morgenen gjerne dukket opp mange forekomster av søkeord rettet mot overgrepsmateriale. Nå er det lite som tyder på at dette er en aktuell problemstilling lenger. Men stadig vil det være viktig å bevisstgjøre nye generasjoner IT-profesjonelle og lærere på at overgrepsproblematikk og seksualisering av barn og unge på nettet er en reell problemstilling. Og for Samfunnsinformatikkstudenter er dette et godt tema for refleksjon rundt både kriminalitet, etikk og personvern.

Fredriksberg, Danmark
April 2012

Per A. Godejord
__

Sagt om prosjektet (uttalelser fra 2004):

«Vi er svært positive til at Høgskolen nå setter bekjempelse av barnepornografi på pensum og engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Vi håper dette samarbeidet vil bli en modell for lignende prosjekter over hele landet.»
Marianne Borgen, Leder av Redd Barnas rettighetssenter

«Politisk ledelse er imponert over fagplanen til Høgskolen i Nesna, ikke minst over prosjektet Stopp Barneporno. Lykke til videre.»
Jørn Holme statssekretær, Justisdepartementet

«Statsråden ber meg takke så mye for tilsendt informasjon om Høgskolens prosjekt «Gå inn i din tid!», et svært positivt tiltak, slik hun ser det. Vi ønsker dere lykke til med studentprosjektet.»
Per Egil Selvaag, Avdelingsdirektør Utenriksdepartementet avd. for Utviklingspolitikk.

Suksess for overgrepsfilter

I 2007 ble et filter mot distribusjon av overgrepsbilder utarbeidet av Telenor i samarbeid med Kripos for å hindre tilgang til overgrepsmateriale for norske brukere av Internett. Etter at filteret ble lansert for Telenor sine kunder har en rekke andre Internett-tilbydere, også det statlige selskapet UNINETT, sluttet seg til ordningen. Filteret var opprinnelig frivillig for brukere, men det gjelder i dag for alle kundene hos Internett-leverandørene som samarbeider med Kripos.

Høgskolen i Nesna var aktivt med i arbeidet med å få dette filteret på plass også for brukere av UNINETT sine tjenester, og på avdeling for natur og realfag sin ORIGO-sone, kan du lese mer om dette og om politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen ved Kripos, for tiden stasjonert som Criminal Intelligence Officer ved Interpol sitt kontor for Trafficking in Human Beings, sitt syn på HiNe sitt arbeide med Prosjekt Gå inn i din tid.

Artikkel: Suksess for overgrepsfilter, av P.A. Godejord, 2. november 2010

MOT OVERGREP: Førstelektor Per Arne Godejord under ett av sine foredrag om informatikk og etikk på et universitet i Polen (Foto: Beata Godejord, 2007)

 

 

Prosjekt Gå inn i din tid avsluttes

Siden 2003 har Høgskolen i Nesna samarbeidet med Redd Barna om å sette fokus på seksuelle overgrep mot barn og unge i digitale medier. Ved seminarer og studentprosjekter i regi av seksjon for informatikk, har høgskolen søkt å øke allmenhetens og skoleverkets bevissthet rundt det som før kaltes «barnepornografi».

Høgskolen i Nesna var i sin tid eneste utdanningsinstitusjon i Norge (og i følge Redd Barna unik i verden) som satte forebygging av spredning av seksuelle overgrepsbilder av barn over Internett på informatikkpensummet. Også Kripos var en aktiv deltaker her, og dette var det eneste nasjonale prosjektet av denne type de deltok i, noe som i seg selv gjorde prosjektet enestående.

Desverre har det ikke vært mulig å videreføre prosjektet hverken ved HiNe eller i Redd Barna, og det settes dermed en sluttstrek for dette arbeidet ved Høgskolen i Nesna.

Mo i Rana
26.10.2009

Per A. Godejord

Dekan, Avdeling for natur- og realfag
Høgskolen i Nesna

Meet Andrew Vachss live!

Those of you, who have followed Project Getting Involved from the start, will remember that the New York based lawyer and author Andrew Vachss participated shortly in the project.

At the 24th of September 2003 our department hosted a small conference with speakers from the police, lawyers, Save the Children Norway, Telenor, University of Umeå and our third year Bachelor students. The title of the conference was “Internet – a hiding ground for paedophiles?” With this conference as a backdrop we hosted two online discussion sessions between our students and Andrew Vachss.

These two sessions was meant to be an experimental example on how to teach ethical topics to computer students using Moodle as a communication tool, and was a part of our “Project Getting Involved”

Read more about it here: Online seminar with Andrew Vachss (2003).

It is therefore with pleasure that I further the information that on Wednesday, January the 14th, it will be possible to engage in dialogue with Andrew online, in regard to his last book in the Burke series. Read more about this event at his web site, and register for the meeting here.

Bevisstgjøring som læringsmetode

Dette innlegget på årets Gå inn i din tid-konferanse tar for seg bakgrunnen for at HiNe arrangerer denne type konferanser. Både dette og de andre bidragene vil være tilgjengelig via en kombinasjon av opptak av den direkte filmoverføringen fra konferansen og den enkeltes presentasjon. Vi regner med at redigeringsarbeidet skal være ferdig til mandag 21. april, slik at du kan både se den enkelte innleder i sin helhet, eller klikke deg frem til spesielle punkt i den enkeltes presentasjon og både lese lysbildet og høre hva foredragsholderen sier om akkurat det punktet du er interessert i.

Konferansen blir lagret på WebTV-siden.

Live Feed fra årets Gå inn i din tid konferanse!

Tirsdag 15. og onsdag 16. april i år er det tid for Høgskolen i Nesna sitt 6. seminar/konferanse om seksuelle overgrep i digitale medier. Årets konferanse vil se på ikke bare seksualisert vold, men også vold mot barn og unge generellt. Et av spørsmålene vil være hva lærerutdanningen kan gjøre for å motvirke vold og overgrep.

Vi vil kjøre hele konferansen live via vår WebTV side, og lagre den som en del av vår dokumentasjon i Prosjekt Gå inn i din tid.

Program for konferansen finner dere på HiNe sine websider.

Vel møtt!

Universitets- og Høgskolesektoren med i kampen mot overgrepsmateriale

Den 23. mars 2007 annonserte Høgskolen i Nesna at vi ville installere Telenor/Kripos sitt overgrepsfilter. Dette arbeidet stoppet imidlertid opp da UNINETT ba oss vente, fordi de var i gang med å se på en forbedret utgave av dette filteret, som de så ønsket å installere sentralt for hele sektoren.

11. februar i år lanserte så endelig UNINETT og Kripos at universitets- og høgskolesektoren nå skal dekkes av det såkalte overgrepsfilteret, som tidligere har vært lansert av Telenor og de fleste større Internett-tilbydere.

Dermed blir også denne sektoren med i kampen mot seksuelle overgrep mot barn og unge, via bevisstgjøring av internettbrukere. Stoppsiden er slik vi har ett den før, men nå med UNINETT sin logo.

STOPP

Klart for den 6. nasjonale konferanse

15. og 16. april 2008 arrangerer Høgskolen i Nesna, for sjette gang, en nasjonal konferanse omkring overgrep mot barn og unge. Denne gangen har Kunnskapsdepartementet bevilget økonomisk støtte til avholdelse av konferansen, med det formål å formidle HiNe sitt arbeide innenfor dette feltet til alle høgskoler innvolvert i lærerutdanning.

Programet finner du på Scribd.

Polske studenter sjokkert over chat

I dag satte en ny gruppe med Masterstudenter ved Institutt for Media og Informasjonsteknologi seg ned ved sine datamaskiner, og logget seg på ulike Polske chatterom med nick som antydet at de var fra 12 – 15 år gamle.

I likhet med forrige studieår opplevde også disse studentene å bli trakassert med spørsmål, antydninger og oppfordringer av seksuell karakter.

Nok en gruppe studenter ble dermed forbannet og forskrekket nok til at de lot seg involvere i Prosjekt Gå inn i din tid.

Barn og unges digitale hverdag – Polen 2007

En vesentlig del av Prosjekt Gå inn i din tid ved Høgskolen i Nesna, er å drive bevisstgjøringsarbeide i form av undervisning. Ved HiNe er det informatikk og lærerstudentene som er omfattet av prosjektet.

Siden 2006 har vi hatt et samarbeid med
Institutt for Media og  Informasjonsteknologi, ved universitetet i Zielona Gora.

Forelesning

Her foreleser jeg for MA-studenter i faget «Pedagogiske trusler i media»,
28. September 2007. Nok en gang ser mine samarbeidspartnere og jeg at temaet seksuelle overgrep mot barn og unge i digitale medier griper studentene.

Resultater fra samarbeidsprosjektet mellom studenter fra Zielona Gora
og HiNe, viser da også at forholdene på åpne chatterom er de samme i
Polen som i Norge.

«Social communication in the real and virtual world» – Internasjonal konferanse, Polen

Discussing

Seksuelle overgrep mot barn og unge i digitiale medier, er et tema
som fenger. Her i samtale med dr Leszek Porebski (Samfunnsinformatiker) og dr Beata Bykowska, på den internasjonale konferansen «Social communication in the real and virtual world» i Polen, 25.-27. September 2007.

Studentrapporter 2007

Da er arbeidet med å redigere årets studentrapporter i gang. I år blir rapportene fra våre Bachelor informatikkstudenter komplementert med en utvalgt rapport fra vårsemesterets studenter i IKT og Læring 1, samt en rapport fra en Masterstudent fra Universitetet i Zielona Gora som tar for seg Polske forhold.

Våre studenter ved IKT og Læring 1 samarbeidet som kjent med Masterstudenter fra Institutt for Media og Informasjonsteknologi, Universitetet i Zielona Gora, Polen og så på hvordan kommunikasjonen artet seg idet man logget seg på chattesider på Internett som jente/gutt i alderen 12 – 15 år.

Våre informtikkstudenter fikk tre oppdrag fra Redd Barna.

Heftet vil være tilgjengelig både i papirform og i .pdf format (se kolonnen ute tilhøyre).

Safer Internet and online technologies for children

In April 2007 the European Commission launched a public consultation concerning how to proceed with the work on making Internet a safe place for children. People could download the questionnaire, answer it and send it to the Commission by e-mail.

One question was : «Which should be the means of fighting the production and distribution of illegal content, in particular child sexual abuse material, and what stakeholders should take initiatives (industry, governments, NGOs, financial institutions etc.)? Please suggest ways in which the different stakeholders can contribute in fighting against production and online distribution of illegal content.»

Dr. Beata Godejord (formerly Dziedzic) and I answered as follows: «In our opinion the most important means are the use of various projects and tools that might create awareness of the problem of sexual abuse of children in digital media. This can be done by all stakeholders, and one example is the Norwegian Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter. When an Internet user types an address in his/her browser or clicks a link to an URL that is in the filter, the ISP redirects the browser to a specific page instead of the desired address – the so called “stop-page”. This contains information about what kind of content the user tried to access, links to Norwegian legislation and contact information for the police. Other means are awareness projects directed by Higher Education Institutions, where the aim is to give Computer- and Teacher Education students, parents, and teachers in various levels of the national educational system knowledge about the field of sexual abuse of children, so as to rise their awareness and enable them to pass this knowledge and awareness along both other students, professionals and parents, and to the rest of our society. One example of such a project is „Project Getting Involved“, that is implemented in the computer science and teacher education at Nesna University College, Norway and in the Media and Information Technologies education at the University of Zielona Gora, Poland»

You may read the rest of our answers on the Safer Internet Program page.

Til kamp mot seksuelle overgrep mot barn og unge i digitale medier

Du er nå kommet til prosjektsiden til Prosjekt Gå inn i din tid, ved høgskolen i Nesna. /Welcome to the blog of project Getting Involved

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nesna og Redd Barna, med deltakelse av blant andre KRIPOS. Prosjektet startet 12. mars 2003 med signering av en samarbeidsavtale mellom HiNe og Redd Barna i Informatikkseksjonens lokaler i Mo i Rana. Avtalen ble fornyet i 2005. HiNe er eneste utdanningsinstitusjon i Norden med denne type samarbeid. Studiene som er direkte innvolvert er bachelorstudiet i informatikk og informasjonssystemer, og fjernundervisningsstudiet IKT og Læring 1.

HiNe og Redd Barna ønsker å øke bevisstheten til IT-studenter, lærer- og sykepleiestudenter og andre om problemområdet seksuelle overgrep mot barn på Internett. Fra 2006 har vi forsøkt å tilføre prosjektet en viss form for internasjonalisering ved et samarbeid med Universitetet i Zielona Gora, Polen.

Prosjektbasen, der studenter og ansattes arbeider legges ut, er lagt i Moodle for å lette oppdatering og dokumentasjon av prosjektet. Basen tillater gjestebesøk. Logg inn som gjest (trykk på knappen merket «logg inn som gjest»). For seminarprogram, tilgang til prosjektbasen (ressursbasen), osv., se menylinjen til høyre.

This blog is mainly written in Norwegian. Please visit Kids Digital World for more information about Project Getting Involved in English.

Fighting Sexual Abuse

Since the fall of 2002, Department of Computer Science, Nesna University College, has been working with a project called “Getting involved”. The project is a part of the undergraduate course in Computer Science, and the course Social Informatics. The main focus of the project is to try to fight the constant sexual abuse of children on the Internet with information and awareness projects directed both towards the computer students of Nesna University College and towards the local computer industry and local primary, secondary and upper secondary level schools.

A secondary focus is to get the students more involved in the various topics contained in Social Informatics, by using case study teaching. Our hope is that using case study teaching would liberate the students from their preconceived notion that Social Informatics was tedious and not practicable.

Take a look at my Poster Presentation from the ITiCSE 2006 for more information, and this web page from Save The Children Norway (in Norwegian).

If you want to know more, you should also have a look at the project`s Moodle page (in Norwegian), and its offcial education blog (in English), and the Social Informatics Blog (in Norwegian).