«Gå inn i din tid» – konferanse om seksuelle overgrep mot barn

Fredag 19.oktober arrangerer Høgskolen i Nesna konferansen Gå inn i din tid der tema er seksuelle overgrep mot barn. Konferansen er kommet i stand gjennom et samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden og Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen.

Tid og sted: Sandnessjøen, Petro næringshage, 19. oktober 2012

Program

Unikt pensum forebygger Internett-overgrep

Denne overskriften kan stå som en passende kommentar om, og innledning til, bakgrunnshistorien til HiNe sin konferanse den 19. oktober 2012. Den er hentet fra en webartikkel på Redd Barna sin nettside den 28.09.2005, der de omtaler prosjekt Gå inn i din tid.

Selv om nok mye har endret seg i forhold til spredning av overgrepsmateriale og barn og unges bevissthet rundt hvordan beskytte seg på internett, viser nyhetssaken fra NRK web om tjenesten Moviestarplanet.no at barn fortsatt utsettes for seksualiserte situasjoner av (antakelig) voksne. Gå inn i din tid sitt fokus på skole og foreldre og lærerbevissthet er følgelig stadig like aktuell.

Jeg kan selv ikke være tilstede på konferansen den 19.10, men har fått lov til å gi mitt bidrag via et videoforedrag som kan sees under. I høyre kolonne ligger lenker til program for samtlige Gå inn i din tid- konferanser og til studentoppgavene som ble utført som en del av Gå inn i din tid. Studentenes besvarelser holder en høy standard og er vel verdt å lese.

Steinkjer, 16.10.2012

Per A. Godejord

10 år siden HiNe tok grep mot overgrep

Vi står ved inngangen til våren 2012, og i akademia er det nå hektisk aktivitet frem mot eksamen.
Når vi etter sommerferien starter opp igjen vil det for Høgskolen i Nesna sin del være et lite faglig jubileum. Da er det 10 år siden de, ved sin seksjon for informatikk, var de første innen høgere informatikkutdanning i Norge (og i følge Redd Barna i verden) som satte seksuelle overgrep mot barn og unge på pensum. Fagområdet var Samfunnsinformatikk og samarbeidspartner var Redd Barna. Prosjektet fikk navnet «Gå inn i din tid», etter en strofe i Nordahl Grieg sitt dikt Til ungdommen, og Kripos ble ganske snart en aktiv og verdifull støttespiller, med dyktige fagfolk som foredragsholdere og inspiratorer på de årlige seminarene.

Denne bloggen er dedikert til dette prosjektet og inneholder alle studentoppgaver som ble gjennomført i de årene prosjektet varte. Siden starten i 2002 har mye forandret seg i forhold til tilgjengeligheten til overgrepsmateriale. Både det såkalte overgrepsfilteret til Kripos og Telenor, og politiet i Norge og resten av verden sin strålende innsats, har om ikke renset nette for kriminell seksualisering av barn og unge, i alle fall gjort det lite offentlig tilgjengelig.

Når prosjekt «Gå inn i din tid» startet rapporterte Kvasir om at det ved arbeidsstart om morgenen gjerne dukket opp mange forekomster av søkeord rettet mot overgrepsmateriale. Nå er det lite som tyder på at dette er en aktuell problemstilling lenger. Men stadig vil det være viktig å bevisstgjøre nye generasjoner IT-profesjonelle og lærere på at overgrepsproblematikk og seksualisering av barn og unge på nettet er en reell problemstilling. Og for Samfunnsinformatikkstudenter er dette et godt tema for refleksjon rundt både kriminalitet, etikk og personvern.

Fredriksberg, Danmark
April 2012

Per A. Godejord
__

Sagt om prosjektet (uttalelser fra 2004):

«Vi er svært positive til at Høgskolen nå setter bekjempelse av barnepornografi på pensum og engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Vi håper dette samarbeidet vil bli en modell for lignende prosjekter over hele landet.»
Marianne Borgen, Leder av Redd Barnas rettighetssenter

«Politisk ledelse er imponert over fagplanen til Høgskolen i Nesna, ikke minst over prosjektet Stopp Barneporno. Lykke til videre.»
Jørn Holme statssekretær, Justisdepartementet

«Statsråden ber meg takke så mye for tilsendt informasjon om Høgskolens prosjekt «Gå inn i din tid!», et svært positivt tiltak, slik hun ser det. Vi ønsker dere lykke til med studentprosjektet.»
Per Egil Selvaag, Avdelingsdirektør Utenriksdepartementet avd. for Utviklingspolitikk.

Suksess for overgrepsfilter

I 2007 ble et filter mot distribusjon av overgrepsbilder utarbeidet av Telenor i samarbeid med Kripos for å hindre tilgang til overgrepsmateriale for norske brukere av Internett. Etter at filteret ble lansert for Telenor sine kunder har en rekke andre Internett-tilbydere, også det statlige selskapet UNINETT, sluttet seg til ordningen. Filteret var opprinnelig frivillig for brukere, men det gjelder i dag for alle kundene hos Internett-leverandørene som samarbeider med Kripos.

Høgskolen i Nesna var aktivt med i arbeidet med å få dette filteret på plass også for brukere av UNINETT sine tjenester, og på avdeling for natur og realfag sin ORIGO-sone, kan du lese mer om dette og om politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen ved Kripos, for tiden stasjonert som Criminal Intelligence Officer ved Interpol sitt kontor for Trafficking in Human Beings, sitt syn på HiNe sitt arbeide med Prosjekt Gå inn i din tid.

Artikkel: Suksess for overgrepsfilter, av P.A. Godejord, 2. november 2010

MOT OVERGREP: Førstelektor Per Arne Godejord under ett av sine foredrag om informatikk og etikk på et universitet i Polen (Foto: Beata Godejord, 2007)

 

 

Prosjekt Gå inn i din tid avsluttes

Siden 2003 har Høgskolen i Nesna samarbeidet med Redd Barna om å sette fokus på seksuelle overgrep mot barn og unge i digitale medier. Ved seminarer og studentprosjekter i regi av seksjon for informatikk, har høgskolen søkt å øke allmenhetens og skoleverkets bevissthet rundt det som før kaltes «barnepornografi».

Høgskolen i Nesna var i sin tid eneste utdanningsinstitusjon i Norge (og i følge Redd Barna unik i verden) som satte forebygging av spredning av seksuelle overgrepsbilder av barn over Internett på informatikkpensummet. Også Kripos var en aktiv deltaker her, og dette var det eneste nasjonale prosjektet av denne type de deltok i, noe som i seg selv gjorde prosjektet enestående.

Desverre har det ikke vært mulig å videreføre prosjektet hverken ved HiNe eller i Redd Barna, og det settes dermed en sluttstrek for dette arbeidet ved Høgskolen i Nesna.

Mo i Rana
26.10.2009

Per A. Godejord

Dekan, Avdeling for natur- og realfag
Høgskolen i Nesna

Meet Andrew Vachss live!

Those of you, who have followed Project Getting Involved from the start, will remember that the New York based lawyer and author Andrew Vachss participated shortly in the project.

At the 24th of September 2003 our department hosted a small conference with speakers from the police, lawyers, Save the Children Norway, Telenor, University of Umeå and our third year Bachelor students. The title of the conference was “Internet – a hiding ground for paedophiles?” With this conference as a backdrop we hosted two online discussion sessions between our students and Andrew Vachss.

These two sessions was meant to be an experimental example on how to teach ethical topics to computer students using Moodle as a communication tool, and was a part of our “Project Getting Involved”

Read more about it here: Online seminar with Andrew Vachss (2003).

It is therefore with pleasure that I further the information that on Wednesday, January the 14th, it will be possible to engage in dialogue with Andrew online, in regard to his last book in the Burke series. Read more about this event at his web site, and register for the meeting here.