Bevisstgjøring som læringsmetode

Dette innlegget på årets Gå inn i din tid-konferanse tar for seg bakgrunnen for at HiNe arrangerer denne type konferanser. Både dette og de andre bidragene vil være tilgjengelig via en kombinasjon av opptak av den direkte filmoverføringen fra konferansen og den enkeltes presentasjon. Vi regner med at redigeringsarbeidet skal være ferdig til mandag 21. april, slik at du kan både se den enkelte innleder i sin helhet, eller klikke deg frem til spesielle punkt i den enkeltes presentasjon og både lese lysbildet og høre hva foredragsholderen sier om akkurat det punktet du er interessert i.

Konferansen blir lagret på WebTV-siden.

Reklamer

Velkommen til konferanse – Dag 1

Velkommen til første dag av den sjette Gå inn i din tid konferansen!

Konferansen åpnes av rektor ved Høgskolen i Nesna, Helge O. Larsen, klokken 10:15, og siste innlegg starter klokken 15:30.

Følg med på konferansen live via vår WebTV side.

Conference 2007

Live Feed fra årets Gå inn i din tid konferanse!

Tirsdag 15. og onsdag 16. april i år er det tid for Høgskolen i Nesna sitt 6. seminar/konferanse om seksuelle overgrep i digitale medier. Årets konferanse vil se på ikke bare seksualisert vold, men også vold mot barn og unge generellt. Et av spørsmålene vil være hva lærerutdanningen kan gjøre for å motvirke vold og overgrep.

Vi vil kjøre hele konferansen live via vår WebTV side, og lagre den som en del av vår dokumentasjon i Prosjekt Gå inn i din tid.

Program for konferansen finner dere på HiNe sine websider.

Vel møtt!

Universitets- og Høgskolesektoren med i kampen mot overgrepsmateriale

Den 23. mars 2007 annonserte Høgskolen i Nesna at vi ville installere Telenor/Kripos sitt overgrepsfilter. Dette arbeidet stoppet imidlertid opp da UNINETT ba oss vente, fordi de var i gang med å se på en forbedret utgave av dette filteret, som de så ønsket å installere sentralt for hele sektoren.

11. februar i år lanserte så endelig UNINETT og Kripos at universitets- og høgskolesektoren nå skal dekkes av det såkalte overgrepsfilteret, som tidligere har vært lansert av Telenor og de fleste større Internett-tilbydere.

Dermed blir også denne sektoren med i kampen mot seksuelle overgrep mot barn og unge, via bevisstgjøring av internettbrukere. Stoppsiden er slik vi har ett den før, men nå med UNINETT sin logo.

STOPP

Klart for den 6. nasjonale konferanse

15. og 16. april 2008 arrangerer Høgskolen i Nesna, for sjette gang, en nasjonal konferanse omkring overgrep mot barn og unge. Denne gangen har Kunnskapsdepartementet bevilget økonomisk støtte til avholdelse av konferansen, med det formål å formidle HiNe sitt arbeide innenfor dette feltet til alle høgskoler innvolvert i lærerutdanning.

Programet finner du på Scribd.